Strategické plány lidí s mentálním handicapem - workshop

Strategické plány lidí s mentálním handicapem - workshop

Délka:60 minut

Nezávislý život lidí s mentálním handicapem. Fikce nebo realita?

Vede: prof. PhDr.Libor Musil, CSc.

Libor Musil je profesorem sociální práce na Masarykově universitě v Brně. Zajímá ho, zda a jak sociální pracovníci pomáhají obyvatelům chráněných bydlení žít nezávislý život a co si o tom myslí obyvatelé chráněných bydlení.

OBSAH WORKSHOPU:

Obyvatelé chráněných bydlení sledují své vlastní strategické plány

Otázka je, jak podporovat zapojení obyvatel chráněných bydlení do života v místní komunitě. Odborníci na tuto otázku většinou odpovídají tak, že popisují strategie pomáhajících pracovníků, kteří působí ve prospěch zapojení obyvatel chráněného bydlení. Vzácně uvádějí strategie pěstování dovednosti obyvatel chráněných bydlení učit se sám. Ukazuje se, že obyvatelé chráněných bydlení mají a sledují své vlastní strategické plány.

Workshop je určen všem, ale způsob podání je přizpůsoben snaze sdělit obsah odborné/ho debaty/článku Libor Musila obyvatelům/uživatelům sociálních služeb jako např. chráněné bydlení.

Délka: 60 min

Rok výroby: 2022

Země původu:

  • Česká republika

Nezávislý život lidí s mentálním handicapem. Fikce nebo realita?

Vede: prof. PhDr.Libor Musil, CSc.

Libor Musil je profesorem sociální práce na Masarykově universitě v Brně. Zajímá ho, zda a jak sociální pracovníci pomáhají obyvatelům chráněných bydlení žít nezávislý život a co si o tom myslí obyvatelé chráněných bydlení.

OBSAH WORKSHOPU:

Obyvatelé chráněných bydlení sledují své vlastní strategické plány

Otázka je, jak podporovat zapojení obyvatel chráněných bydlení do života v místní komunitě. Odborníci na tuto otázku většinou odpovídají tak, že popisují strategie pomáhajících pracovníků, kteří působí ve prospěch zapojení obyvatel chráněného bydlení. Vzácně uvádějí strategie pěstování dovednosti obyvatel chráněných bydlení učit se sám. Ukazuje se, že obyvatelé chráněných bydlení mají a sledují své vlastní strategické plány.

Workshop je určen všem, ale způsob podání je přizpůsoben snaze sdělit obsah odborné/ho debaty/článku Libor Musila obyvatelům/uživatelům sociálních služeb jako např. chráněné bydlení.

Rok výroby: 2022

Země původu:

  • Česká republika

Najděte svoji akci