Panelová diskuse na téma nezávislý život lidí s mentálním handicapem

Panelová diskuse na téma nezávislý život lidí s mentálním handicapem

Délka:90 minut

Nezávislý život lidí s mentálním handicapem. Fikce nebo realita?

V současné době dochází k pozitivním změnám skrze přechod lidí s mentálním handicapem z velkých ústavních zařízení do menších služeb umístěných přímo v komunitě.

Významným argumentem pro podporu nezávislého života je článkem 19 Úmluvy o právech osob s postižením, který říká: „osoby se zdravotním postižením by měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí".

Nezávislost není spojena jenom s vlastní kapacitou ale i s dostupností podpory. Pro nezávislý život v komunitě by však byla potřebná specifická podpora. Pro ni jsou významné následující principy:

- Lidé s handicapem jsou stejnými občany jako lidé bez něj.

- Stejně tak by měli mít možnost rozhodovat o okolnostech svého života a mít nad ním kontrolu.

- Též by měli mít možnost zapojovat se do komunity podobně jako lidé bez postižení.

V rámci panelové diskuze bychom rádi hovořili o podobě této podpory a o tom s jakým pojetím nezávislého života v našem prostředí pracujeme

Panelovou diskuzi bude moderovat:

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Pozvání do Panelové diskuze přijali:

Tomáš Červený – sebeobhájce z Uherského Hradiště

Jeroen Knevel – vyučující sociální práce na Utrecht University of Applied Sciences, Nizozemí

JUDr. Vít Alexander Schorm – zástupce veřejného ochránce práv

Mgr. Martina Juricová - metodička sociální péče, oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Dalibor Jirásek – předseda komise sociální a zdravotní města Uherské Hradiště

Mgr. Lenka Kaňovská, DiS. – vedoucí a sociální pracovnice Chráněného bydlení Ulita, Charita Uherské Hradiště, podporovatelka procesu transformace a deinstitucionalizace

Délka: 90 min

Rok výroby: 2022

Země původu:

  • Česká republika

Nezávislý život lidí s mentálním handicapem. Fikce nebo realita?

V současné době dochází k pozitivním změnám skrze přechod lidí s mentálním handicapem z velkých ústavních zařízení do menších služeb umístěných přímo v komunitě.

Významným argumentem pro podporu nezávislého života je článkem 19 Úmluvy o právech osob s postižením, který říká: „osoby se zdravotním postižením by měly možnost si zvolit, na rovnoprávném základě s ostatními, místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve specifickém prostředí".

Nezávislost není spojena jenom s vlastní kapacitou ale i s dostupností podpory. Pro nezávislý život v komunitě by však byla potřebná specifická podpora. Pro ni jsou významné následující principy:

- Lidé s handicapem jsou stejnými občany jako lidé bez něj.

- Stejně tak by měli mít možnost rozhodovat o okolnostech svého života a mít nad ním kontrolu.

- Též by měli mít možnost zapojovat se do komunity podobně jako lidé bez postižení.

V rámci panelové diskuze bychom rádi hovořili o podobě této podpory a o tom s jakým pojetím nezávislého života v našem prostředí pracujeme

Panelovou diskuzi bude moderovat:

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Pozvání do Panelové diskuze přijali:

Tomáš Červený – sebeobhájce z Uherského Hradiště

Jeroen Knevel – vyučující sociální práce na Utrecht University of Applied Sciences, Nizozemí

JUDr. Vít Alexander Schorm – zástupce veřejného ochránce práv

Mgr. Martina Juricová - metodička sociální péče, oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Dalibor Jirásek – předseda komise sociální a zdravotní města Uherské Hradiště

Mgr. Lenka Kaňovská, DiS. – vedoucí a sociální pracovnice Chráněného bydlení Ulita, Charita Uherské Hradiště, podporovatelka procesu transformace a deinstitucionalizace

Rok výroby: 2022

Země původu:

  • Česká republika

Najděte svoji akci