Panelová debata: Jak vytvářet a kultivovat veřejný prostor s důrazem na participativní plánování? - hosté: T. Fasurová, V. Lekeš, R. Koryčánek, J. Ressová, R. Suchánek

Panelová debata: Jak vytvářet a kultivovat veřejný prostor s důrazem na participativní plánování? - hosté: T. Fasurová, V. Lekeš, R. Koryčánek, J. Ressová, R. Suchánek

Délka:120 minut

Koná se v HUB 123. Vstup volný.

Panelová diskuze se zaměří na to, co znamená funční a žitý veřejný prostor. Cílem je mít ve městě místa, která lidé mají zájem a chuť využívat k aktivnímu trávení času a setkávání. Proč je takového prostoru zatím ve městě málo, co můžeme udělat proto, aby takový prostor vznikal, aby se udržoval v použitelném stavu a jak každý z nás může přispět k jeho kultivaci.


Mgr. Rostislav Koryčánek, kunsthistorik

Moderátorem panelové diskuze o tom, jak se vytváří a co znamená žitý veřejný prostor, bude Rostislav Koryčánek, mnohovrstvý člověk, kunsthistorik, zakladatel časopisu ERA 21, či iniciátor festivalu Sochy v ulicích a spousty dalších. Rostislav Koryčánek vnímá architekturu jako obor, který vytváří celky, navozuje vztahy, spoluurčuje sociální vazby a jednoznačně napomáhá ke zvyšování “kvality života”. Má také zásadní podíl na spoluvytváření veřejného prostoru.


Mgr. Tereza Fasurová, Specialistka participačních procesů, IPR Praha

Tvorba veřejného prostoru s účastí důležitých aktérů, nejen z řad veřejnosti, umožňuje lépe reagovat na potřeby občanů a zároveň reflektovat potenciál a náladu místa. Vytvářet prostor díky zapojení různorodých skupin jim samotným otevírá širší souvislosti a zbavuje je častých obav ze změn. Participace se stává standardem městského plánování.


Ing. arch. Vojtěch Lekeš – architekt, Next level studio, Ostrava

Cílem práce ostravského studia, ve kterém působí architekt Vojtěch Lekeš je propojit užitečnost architektury s udržitelností. Ve veřejných prostorech se jedná zejména o kombinaci kvalitního a funkčního designu a přírodních (adaptačních) opatření, jako jsou zeleň nebo voda v podobě modrozelené infrastruktury. Vojtěch Lekeš, jednatel, studia, má zkušenosti z ČR i ze Skandinávie kde studoval a působil i pracovně. Do diskuze vnese své poznatky z každodenní architektonické praxe.


Ing. arch. Jitka Ressová, architektka, Ellement architects

Zlínský ateliér Ellement architekcts, ve kterém Ing. Arch Jitka Ressová působí, se zaměřuje na propojení architektury a designu, tím dochází k aktivnímu dialogu těchto dvou oborů a výsledkem je komplexní nahlížení na veřejný prostor a zpracování projektů do nejmenšího detailu.


Ing. arch. Radek Suchánek, PhD., Děkan, Fakulta architektury, VUT Brno

S děkanem faktulty architektury VUT, tedy technické univerzity, která patří k nejprogresivnějším zejména díky propojení technologických, uměleckých a ekomomických oborů, se budeme bavit o tvorbě v kolektivech I o tom, jakou cestu urazila občanská společnost v oblasti participace, jak se jednotliví aktéři podílí na tvorbě veřejného prostředí a jak by se měla formovat města.

Délka: 120 min

Rok výroby: 2023

Koná se v HUB 123. Vstup volný.

Panelová diskuze se zaměří na to, co znamená funční a žitý veřejný prostor. Cílem je mít ve městě místa, která lidé mají zájem a chuť využívat k aktivnímu trávení času a setkávání. Proč je takového prostoru zatím ve městě málo, co můžeme udělat proto, aby takový prostor vznikal, aby se udržoval v použitelném stavu a jak každý z nás může přispět k jeho kultivaci.


Mgr. Rostislav Koryčánek, kunsthistorik

Moderátorem panelové diskuze o tom, jak se vytváří a co znamená žitý veřejný prostor, bude Rostislav Koryčánek, mnohovrstvý člověk, kunsthistorik, zakladatel časopisu ERA 21, či iniciátor festivalu Sochy v ulicích a spousty dalších. Rostislav Koryčánek vnímá architekturu jako obor, který vytváří celky, navozuje vztahy, spoluurčuje sociální vazby a jednoznačně napomáhá ke zvyšování “kvality života”. Má také zásadní podíl na spoluvytváření veřejného prostoru.


Mgr. Tereza Fasurová, Specialistka participačních procesů, IPR Praha

Tvorba veřejného prostoru s účastí důležitých aktérů, nejen z řad veřejnosti, umožňuje lépe reagovat na potřeby občanů a zároveň reflektovat potenciál a náladu místa. Vytvářet prostor díky zapojení různorodých skupin jim samotným otevírá širší souvislosti a zbavuje je častých obav ze změn. Participace se stává standardem městského plánování.


Ing. arch. Vojtěch Lekeš – architekt, Next level studio, Ostrava

Cílem práce ostravského studia, ve kterém působí architekt Vojtěch Lekeš je propojit užitečnost architektury s udržitelností. Ve veřejných prostorech se jedná zejména o kombinaci kvalitního a funkčního designu a přírodních (adaptačních) opatření, jako jsou zeleň nebo voda v podobě modrozelené infrastruktury. Vojtěch Lekeš, jednatel, studia, má zkušenosti z ČR i ze Skandinávie kde studoval a působil i pracovně. Do diskuze vnese své poznatky z každodenní architektonické praxe.


Ing. arch. Jitka Ressová, architektka, Ellement architects

Zlínský ateliér Ellement architekcts, ve kterém Ing. Arch Jitka Ressová působí, se zaměřuje na propojení architektury a designu, tím dochází k aktivnímu dialogu těchto dvou oborů a výsledkem je komplexní nahlížení na veřejný prostor a zpracování projektů do nejmenšího detailu.


Ing. arch. Radek Suchánek, PhD., Děkan, Fakulta architektury, VUT Brno

S děkanem faktulty architektury VUT, tedy technické univerzity, která patří k nejprogresivnějším zejména díky propojení technologických, uměleckých a ekomomických oborů, se budeme bavit o tvorbě v kolektivech I o tom, jakou cestu urazila občanská společnost v oblasti participace, jak se jednotliví aktéři podílí na tvorbě veřejného prostředí a jak by se měla formovat města.

Rok výroby: 2023

Najděte svoji akci